Bejelentkezés

Akciós termékek
K1RALY póló - kék
K1RALY póló - kék
Régi ár:
3 500FT
Akciós ár: 2 975FT
Márka:
Ár:

Garancia

Szavatossági feltételek:

A szavatosság időtartama a vásárlástól számított két év. A 49/2003. /VII.30/ GKM-rendelet értelmében, a 2002. évi XXXVI. törv. a Ptk szavatossággal kapcsolatos szabályozásának változása, mely 2003.július 1.-től hatályos. Az ezzel összefüggő végrehajtás jellegű előírásokat a vásárlóval szemben 49/2003./VII.30/ GKM rendelet értelmében végezzük. A vásárlástól számított hat hónapon belül felismert hiba esetében vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában megvolt, kivéve, ha a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban a vevőnek kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania. Szavatossági igény bejelentése kizárólag a vásárlást igazoló szelvény /számla,blokk/ eredeti példányának bemutatásával lehetséges.

Kifogásról jegyzőkönyvet veszünk fel. Amennyiben a meghibásodás javítható,  a szavatossági időn belül, akkor először a javítás kérhető, majd a termék kicserélése. Javítás esetén a szavatossági idő annyival hosszabbodik meg, amennyi ideig a vásárló a javítás miatt a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni. Amennyiben a vásárló az igényét nem határidőn belül jelentette be, tovább hordta /pl. cipő/  illetve ha a hiba az átadás után keletkezett /pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés, tárolás, erőszakos külső hatás/ a szavatossági igény nem teljesíthető.

A szavatosság nem tartóssági vagy kihordási idő, hanem egy jog arra, hogy az adott időtartamon belül a termék meghibásodása reklamálható legyen.