Nyereményjáték - szabályzat

A Mackónadrág Világnapja nyereményjáték szabályzata

 

1. A Játék szervezője


Király I. Kapusiskola Kft.

9700 Szombathely, Temesvár u. 44.

Tel.: +36 94/500-369

info(at)kiralysport.hu

www.kiralyshop.hu

(továbbiakban Szervező)


2. A Játékban résztvevő személyek


A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó magánszemély (továbbiakban: Játékos), aki az instagram.com weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált az Instagram.com oldalon.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


3. A Játék menete


· A Szervező kiralyshop elnevezésű Instagram oldalán közzétett „Nyereményjáték - A Mackónadrág Világnapja” bejegyzést kell megkeresni.

· A bejegyzés képe melletti/alatti szövegben részletesen leírásra kerül a játék menete, időtartama, a nyeremény tárgya.

· A nyereményt a hozzászólók között sorsoljuk ki.

· A hozzászólásokat 2021. január 22. 17:59-ig várjuk.

· Összesen egy játékos kerül ki győztesként, a nyertes nevét a bejegyzés alatt közzétesszük.

· Csak a bejegyzés alatt hozzászólók vehetnek részt a játékban.

· Egy Játékos csak egy hozzászólással vehet részt a játékban.

· Egy Játékos csak 1 db dedikált eredeti K1RALY szürke mackónadrágot nyerhet. A bejegyzéshez való hozzászólással a Játékos elfogadja a Játék Felhasználási feltételeit és részt vehet a játékban.


4. A Játék időtartama


A játék 2021. január 16-22. 17:59 óráig tart.
5. Jelentkezés a Játékra


Csak regisztrált Instagram felhasználók vehetnek részt a játékban. A játék menete című 3. pont alatti feltételek szerint.

A részvétel önkéntes.

Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen részvétel miatt.

A nyereményjátékban egy személy csak egyszer vehet részt. A többes részvételt a Szervező nem veszi figyelembe, így a többes játékos a sorsoláson sem vehet részt.


6. Nyeremény


Nyeremény megnevezése:

1 db dedikált eredeti K1RALY szürke mackónadrág 

A nyeremény pénzre át nem váltható.


7. Nyertesek kiválasztása


A kiválasztásra a játék lezárulása után kerül sor 2021. január 22-én 18.00 órakor.

A Szervező 1 nyertest választ ki.


8. Nyertesek értesítése


A nyertest a Szervező a nyereményjáték posztja alatt megjelöléssel értesíti. A nyertes ezután privát üzenetben kell, hogy felkeresse a Szervezőt, és üzenetet hagyva a kiralyshop instagram oldalán vagy e-mailben a marketing(at)kiralysport.hu e-mail címen kell jelentkeznie a nyereményért. Amennyiben a megadott játékos 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot az értesítő levél feladójával, akkor a nyeremény jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. Ebben az esetben a nyeremény nem kerül kiosztásra.


9. A nyeremény kézbesítése


A nyereményt a Játék Szervezője postán küldi ki a nyertesnek. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A postázási költséget a Szervező állja.


10. Felelősség, kizárás


A játékmenet be nem tartásáért, és a kézbesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos a felhasználási feltételeknek nem megfelelő részvételből adódó valamennyi következményt maga viseli. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, az Instagram esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldal, illetve a Játékot tartalmazó bejegyzés technikai okokból időszakosan nem érhető el.


11. Egyéb


A Játékos kijelenti, hogy az Instagramon megadott regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a marketing(at)kiralysport.hu e-mail címre.

A nyereményjáték nyertese kizárólag abban az esetben veheti át ajándékát, amennyiben elfogadja a játék Hozzájáruló nyilatkozatát, és eljuttatja a Szervezőhöz kitöltve, aláírva.


A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére a nyereményjáték ideje alatt.


Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Instagram.